Skip to main content
European Commission logo
Speech Repository

Hlad na světě

public

Charles University, Prague

Charles University, Prague

Description

Proč na světě lidé hladovějí, rozdíly v dostupnosti potravin na různých světadílech.

Give feedback on this page

mandatory field